Leasing i fundusze europejskie

przez | 4 sierpnia 2022
Nie widzisz szansy na awans, a pragniesz rozwijać się zawodowo? Posiadasz godny zainteresowania pomysł na własną działalność?

Zdecyduj się na własny interes. Szczególnie, że osoby mające zamiar usamodzielnić się, niekoniecznie muszą liczyć na samych siebie pod względem wkładu pieniężnego. Urzędy pracy proponują dofinansowania i kredyty na rozwój działalności.

Business

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
Fundusze unijne na rozwój firm to propozycja dla tych, którzy uważają, że są gotowi by założyć działalność gospodarczą lub zadbać o rozwój już istniejącego biznesu, jednak nie mają na ten cel wystarczająco dużo własnych środków. Dzięki wsparciu ze źródeł zewnętrznych o wiele łatwiej jest urzeczywistnić przedsiębiorcom pomysł na własny biznes. Korzystanie z pomocy proponowanej przez fundusze unijne z całą pewnością bardzo pozytywnie wpływa na rozwój firmy (sprawdź usługi kador group) oraz poprawę jej konkurencyjności.

Samo przyznanie dotacji nie upoważnia nas jednak do zaniechania wypełniania obowiązków wymaganych przez instytucję dofinansowującą. Główny, to obowiązek utrzymania działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, a w razie niedotrzymania zobowiązania – udzielenia zwrotu otrzymanych pieniędzy razem z odsetkami.

Z inicjatywą dla właścicieli firm, wychodzą także firmy leasingowe. Dodatkowo, w przypadku leasingu możemy skorzystać z dofinansowania unijnego.

Jakie środki trwałe można wziąć w leasing, w ramach oferty z dotacjami UE?

* maszyny (sprawdź maszyny budowlane opole) i urządzenia produkcyjne,
* linie produkcyjne i technologiczne,
* maszyny budowlane,
* środki transportu,
* lokale spółdzielcze będące odrębną własnością.

W leasingu, korzystający wnosi jedynie niewielki wkład własny i decyduje się na takie raty miesięczne, aby pokrywać je z przewidywanych przychodów z leasingowanego przedmiotu. Na skutek tej formy finansowania można wykorzystać działanie tzw. dźwigni finansowej, albowiem dzięki pożyczeniu części kapitału na sfinansowanie swych potrzeb, nabędziemy np. nie jedną maszynę, a dwie i dzięki temu uzyskać większe przychody firmy.