z jakiego powodu trzeba pamiętać o odpowiednich praktykach produkcyjnych? Na czym one mogą polegać?

przez | 14 maja 2022
Dobra Praktyka Produkcyjna, czyli GMP to zbiór wyznaczonych procedur związanych z produkcją, które kierunkują swoje nastawienie na higienę produkcji i możliwość zapobiegania tworzeniu produktów, które nie spełniają szans jakościowych.

Przestrzeganie tego typu reguł jest niezbędne w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, lecz także kosmetycznym. W takich dziedzinach GMP często posiada charakter obowiązkowy. Jest to zbiór przepisów, które mogą definiować standard dla sposobów wytwarzania, zagospodarowania przestrzeni, a także sprawdzenia odnoszących się do procesów: tworzenia,zapakowania i magazynowania artykułów.

Najważniejsze działanie GMP to utrzymanie powtarzalności i jednorodności wyrobów przez ścisły nadzór nad procesem produkcji, od pierwszego etapu, czyli zaopatrzenia w surowce, poprzez ich magazynowanie, produkcję, aż do momentu dystrybucji gotowych wyrobów.Z taką pomocą eliminujemy sytuacje, w których jest możliwość zanieczyszczenia artykułu niepożądanymi substancjami.

Zastosowanie tych ustaleń w zakładach produkcyjnych zapewnia odbiorcom najistotniejszy poziom satysfakcji i zapewnienie, że jakość produkowanych przedmiotów jest bez wątpienia wysoka. Najważniejszą zasadą GMP jest wyłączenie z procesu produkcyjnego różnych działań będących kwestią przypadku, a także gwarancja, że ten proces zacznie przebiegać bez zakłóceń, może spełniać wszelkie wymagania. Dobra Praktyka Produkcyjna wymaga, aby wyznaczyć każdy element produkcji żywności, z kolei wszystkie środki były dostarczane w odpowiedniej ilości, w odpowiednim miejscu i czasie. Muszą być tez użyte zgodnie z przeznaczeniem. Oznacza to, że musimy opracować odpowiednie procedury i instrukcje dla całego procesu produkcji.

Zaciekawiła Cię ta informacja? Jeśli chcesz zgłębić więcej – odwiedź serwis (http://www.skupwozkow.com.pl/) a z pewnością poznasz mnóstwo fascynujących faktów.

GMP używane jest z reguły w odniesieniu do przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, zaprezentowane są one w rozporządzeniu WE, czy w prawie unijnym, ale także w rozporządzeniach krajowych i normach międzynarodowych. W innych branżach również istnieją tego typu rozwiązania. Na przykład mogą istnieć konieczności w odniesieniu do Zakładowej Kontroli Produkcji, dla konkretnych grup wyrobów budowlanych. Chronią one użytkownika przed zagrożeniami, które mają szanse wynikać ze źle realizowanego i pilnowanego procesu produkcji.