Co jak długi czas muszą być wykonywane kontrole placów zabaw?

przez | 26 lipca 2021
Wszyscy wiemy, że dzieciaki uwielbiają się zabawiać, jednak muszą to robić w niezwykle bezpiecznych warunkach. Z tego też powodu wszystkie place zabaw powinny być tak urządzone, żeby nie stwarzały jakiegoś zagrożenia.
Aby je zapewniać, tego typu miejsca jak wspomniane place zabaw, skateparki czy siłownie plenerowe muszą być cyklicznie kontrolowane pod względem stanu zużycia.

Tęczowa flaga

Autor: hr.icio
Źródło: www.flickr.com
Jan Paweł II

Źródło: http://grafik.rp.pl
Ewentualne usterki mogą przecież doprowadzić do bardzo dużego nieszczęścia. Ich powodem mogłyby być działania warunków pogodowych lub skutki wandalizmu. Przeprowadzana regularnie kontrola placu zabaw posiada za zadanie sprawdzenie stanu zużycia wszystkich będących na placu zabaw urządzeń pod kątem ich praktyczności do dalszego używania. W przypadku placu zabaw wykonuje się regularne oględziny każdego dnia albo co kilka dni. Co miesiąc lub najwyżej trzy miesiące robi się kontrolę funkcjonalną, NATOmiast kontrola główna przeprowadzana jest co rok.
Kontrole są wymagane przez prawo w świetle normy PN-EN 1176-72009, która wskazuje, że wszystkie czynności dokonywane podczas kontroli zostały udokumentowane. Powinny być także przeprowadzane przez zespół, który ma odpowiednie kompetencje. Poza tym zaleca się, aby właściciel placu zabaw wykonał odpowiedni projekt kontroli. Trzeba pamiętać, że brak tego typu kontroli może być przyczyną poważnych wypadków na terenie tego typu placów. Na właścicielu placu zabaw ciąży więc obowiązek podejmowania regularnych kontroli oraz ew. przeprowadzanie koniecznych renowacji.

Istnieje kilka typów tego typu kontroli placów zabaw. Odróżniają się one częstotliwością oraz poziomem drobiazgowości ich wykonywania. Bez względu na to najważniejsze jest bezpieczeństwo wszystkich dzieci.