Czy marzenia o łatwym życiu to wyłącznie iluzja?

przez | 17 lutego 2022
Jest to bardzo interesująca rzecz, której warto się nauczyć. Można oglądać różne występy iluzjonistów w tv.
Głównym kryzysem młodych ludzi jest uleganie mitowi o tym, że istnieje „łatwe szczęście” czyli szczęście osiągnięte spontanicznie.

Moglibyśmy zauważyć wiele przejawów podążania za czymś tego typu jak iluzja łatwego szczęścia. Niezwykle czytelnym przykładem jest tutaj szukanie prostych pieniędzy zatem takich, których nie zdobywa się poprzez legalną pracę, a poprzez korupcję, kradzież oraz sprzedawanie swojego ciała. Analogiczną filozofią kierują się ludzie szukający łatwej kariery. Nie podążają oni do tego, aby zdobyć wysoki poziom kompetencji i pracowitości, tylko pragną awansować w zawodowym oraz społecznym życiu opierając się o znajomości i zrezygnowanie z podstawowych moralnych zasad. Następnym nietypowym symptomem iluzji prostego szczęścia, jest to mit o tym, że istnieją łatwe więzi.

Jeżeli potrzebne Ci nowe miejsce, z którego będziesz uzyskiwać dane, to zalecamy to opracowanie (www.produktypremium.com/kategoria-produktu/grille/gazowe/broil-king/). Odnajdziesz tam dużo publikacji na analizowany tu wątek.

Objawia się ten mit o budowaniu więzi, które nie są oparte na lojalności i miłości, lecz na partnerstwie. Właśnie w taki sposób współczesny człowiek łudzi się, że międzyludzkie kontakty mogą być wystarczające w związku małżeńskim i w rodzinie.

iluzja
Częstochowa

Autor: Madalina Ungur
Źródło: http://www.flickr.com

Mit o przekonaniu, że są proste wartości objawia się w twierdzeniu, że wartościowe jest tylko to, co osoba sobie ceni, że dobre jest to, co wykonuje większość społeczeństwa lub że każdy człowiek jest uczciwy dopóki nie zostanie skazany prawomocnym sądowym wyrokiem. Następny przejaw szukania łatwego szczęścia, to łatwe usprawiedliwianie naszych pomyłek. Główną przyczyną na podążanie dzisiejszego człowieka za mitem o tym, że istnieje łatwe szczęście, jest słabość oraz naiwność, a także cynizm oraz manipulacja.

W każdym przypadku ludzie marzyli o prostym szczęściu i zdarzało się, że część z nich ulegała iluzji, że łatwe szczęście naprawdę jest. Znaczącą przyczyną aktualnej mody o łatwym szczęściu jest celowo zaprogramowane funkcjonowanie dorosłych. Na myśli mamy tutaj polityków oraz ludzi biznesu.