Centra pomiarów i dozoru – jaka jest ich funkcja?

przez | 26 lipca 2021
Producenci maszyn są zobowiązani do wykonania czynności oceny zgodności swoich maszyn zgodnie z wymaganiami określonej prawem dyrektywy (tak zwanej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE), jaka opisuje ustandaryzowany poziom bezpieczeństwa, gwarantujący swobodny przepływ materiałów w krajach Unii Europejskiej. Przez wystawienie deklaracji zgodności i oznaczenie jej literami CE zaświadczają oni, że urządzenie lub maszyna spełnia wszelkie podstawowe wymagania tej dyrektywy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

maszyna

Źródło: sxc.hu
Ocena bezpieczeństwa maszynmaszyn >> ocena bezpieczeństwa maszyn i kwestie konstruowania maszyn i przygotowywania ich dokumentów to bardzo obszerny temat. W przypadku projektantów maszyn do ich oceny konieczne jest wzięcie pod uwagę szeregu danych (parametrów) dotyczących komponentów stosowanych w tworzonym systemie bezpieczeństwa. Są parametry określające najczęstsze przyczyny awarii. Ocenia się też stopień wykonalnej skuteczności elementu.

Do wielu ocen stosuje się różne maszyny testujące. Od pewnej chwili restrykcje związane z normami bezpieczeństwa i zagadnieniami typu: ocena dostawców lub ich klasyfikacja, są spotęgowane. Firmy produkujące i dystrybuujące komponenty będą musieli zapewnić swoim kontrahentom komplet wymienionych informacji, co z pewnością będzie istotne do wytypowania właściwych parametrów, ja tuv.com/pl/poland/uslugi/systemy_zarzdzania/zrownowazony_rozwoj_csr/bsci_pl/bsci.html dostawców nie ma stosownych danych lub istnieją one w takiej formie, że by otrzymać dokumenty zgodne z nową normą, osoba projektująca musi sporządzić dodatkowo sporo symulacji pomocniczych i dodatkowo złożyć gwarancję, że wzięte zostały pod uwagę właściwe parametry. Dochodzą do tej kwestii także kwestie praktycznej strony rozumienia przepisów, jakim podlega ocena bezpieczeństwa maszyn.

Oczywiście pojawiają się tu problemy natury interpretacyjnej i różnego odbioru pojęć normy oraz selekcjonowania wszelkich maszyn i ich elementów. Ponadto dyrektywa reguluje także sprawę bezpieczeństwa powiązaną z obsługą maszyn zgodnie z załączonymi instrukcjami obsługi. Nieodłącznym elementem dostawy urządzeń jest właśnie instrukcja obsługi. Błędne informacje zawarte w instrukcji mogą mieć konsekwencje prawne, jeśli przyczyniły się do wypadku na maszynie.